Provincie Gelderland

Kernsanering Loodsen Horsterweg 139 te Ermelo
 
Code:   2011-018
Datum Actie:   02-03-2011
Aanbestedingsdatum:   15-03-2011
Trefwoorden:   Publicatievoorschriften, eigen verklaring, keuze fasering


1.       wij verzoeken u voortaan de publicatievoorschriften in acht te nemen;

2.       wij signaleren dat de eigen verklaring niet past bij de gestelde eisen in het bestek;

3.       wij geven u in overweging te werken met twee variant-inschrijvingen voor de
       faseringen waar u nog een keuze uit moet maken.;

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf