Gemeente 's-Hertogenbosch

Bartenbrug
 
Code:   2011-019
Datum Actie:   07-03-2011
Aanbestedingsdatum:   14-03-2011
Trefwoorden:   Percelen, gunningscriteria, omzeteis, omzet op het gebied van met natuursteen beklede constructies, aantal referentiewerken, puntenmatrix selectiecriteria


1.      wij signaleren een abuis of een omissie ten aanzien van de verdeling in
      percelen;

2.      wij verzoeken u de gunningscriteria voor deze opdracht nu reeds op te geven;

3.      wij vermoeden dat de omzeteis te hoog is en vragen u dit te verifiëren;

4.      wij merken op dat de eis omzet op het gebied van met natuursteen beklede
      constructies niet als minimumeis maar wel als selectiecriterium mag worden
      toegepast;

5.      wij attenderen u op tegenstrijdigheden inzake de voorschriften inzake
      referentiewerken;

6.      wij constateren dat de puntenmatrix onvoldoende inzicht geeft in de toekenning
      van scores.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf