Gemeente Landgraaf

Herinrichting Gravenrode
 
Code:   2011-021
Datum Actie:   21-03-2011
Aanbestedingsdatum:   04-04-2011
Trefwoorden:   Aankondiging, gunningscriteria, omzeteis, eis referentiewerken, ISO-certificaat, verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving, aantal uitnodigingen inschrijving, methode van puntentoekenning, termijn van gestanddoening


1.      wij vragen u voortaan complete aankondigingen op te stellen;

2.      wij verzoeken u nadere informatie te geven over de gunningscriteria;

3.      wij vragen u te bevestigen dat u een omzet aan werken vraagt;

4.      wij verzoeken u af te zien van het tweede onderdeel van de
      accountantsverklaring;

5.      wij wijzen u op een mogelijk abuis in de formulering van de eis inzake
      referentieprojecten;

6.      wij achten het wenselijk dat de eis/vraag inzake referentieprojecten wordt
      verduidelijkt;

7.      wij informeren naar de status van de vraag inzake het ISO-certificaat;

8.      wij menen dat de bestuurdersverklaring model K onderdeel moet zijn van de
      inschrijving en niet van de aanmelding;

9.      wij vragen u om een extra spelregel voor het geval meer dan twee partijen gelijk
      scoren;

10.  wij merken op dat de toekenning van punten verduidelijking behoeft;

11.  wij zien een tegenstrijdigheid tussen startdatum en looptijd
      gestanddoeningstermijn.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf