Gemeente Dinkelland

BBB Weerselo
 
Code:   2011-025
Datum Actie:   09-05-2011
Aanbestedingsdatum:   01-06-2011
Trefwoorden:   Omzeteis, eis referentiewerken, eisen aan combinaties, eigen verklaring, verrekenprijzen, aanbieden traditioneel gestort systeem, verkeersmaatregelen


1.      wij verzoeken u de omzeteis bij te stellen tot maximaal 200% van de opdrachtwaarde;

2.      wij vragen u de eis inzake referentiewerken te verduidelijken;

3.      wij verzoeken u de verzwaarde eisen inzake combinaties in te trekken;

4.      wij wijzen u op tegenstrijdige bepalingen in de eisen inzake combinaties;

5.      wij missen de eigen verklaring waar u in het bestek naar verwijst;

6.      wij merken op dat onderhandelingen over verrekenprijzen niet zijn toegestaan;

7.      wij vragen u om aanvullende voorschriften ten aanzien van het aanbieden van een
      traditioneel gestort systeem;

8.      wij bepleiten een veiliger methodiek voor het bepalen van verkeersmaatregelen.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf