Gelders Archief

Nieuwbouw Gelders Archief
 
Code:   2011-030
Datum Actie:   22-06-2011
Aanbestedingsdatum:   01-06-2011
Trefwoorden:   Aankondiging, voorbereidingstijd inschrijving, tevredenheidverklaring, bereidheidverklaringen van de bank, vergelijkbare werken, puntenscore tevredenheidverklaring, locatiekenmerk bodemverontreiniging


1.      wij signaleren dat de aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften;

2.      wij adviseren u een ruimere termijn te hanteren voor het voorbereiden van de
      inschrijvingen;

3.      wij vragen u de eigen tevredenheidverklaringen in te trekken;

4.      wij vragen u een gewone bankverklaring te verlangen in plaats van de
      bereidheidverklaring;

5.      wij verzoeken u de vraag inzake vergelijkbare werken alsnog te beantwoorden;

6.      wij verzoeken u het locatiekenmerk bodemverontreiniging in te trekken.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf