Provincie Groningen

Noordelijke vaarverbinding Oldambtmeer fase 1
 
Code:   2011-031
Datum Actie:   09-06-2011
Aanbestedingsdatum:   05-07-2011
Trefwoorden:   Varianten, eis referentiewerken,omzeteis, eisen aan combinaties, vestigingsvergunning


1.       wij zien graag dat u een gunningscriterium toevoegt opdat daadwerkelijk varianten
       kunnen worden aangeboden;

2.       wij verzoeken u een meer algemene eis inzake referentiewerken te stellen;

3.       wij vermoeden dat uw omzeteis te hoog is en vragen u dit aan te passen;

4.       wij vragen u de verzwaarde eisen inzake combinaties in te trekken
      
wij wijzen u op de afschaffing van de vestigingswetDe aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf