Stichting Het Driespan

Nieuwbouw school Oosterhout
 
Code:   2011-037
Datum Actie:   06-07-2011
Aanbestedingsdatum:   08-07-2011
Trefwoorden:   Vooraankondiging, keuze aanbestedingsprocedure, bestek, eisen inschrijvers, eis referentiewerken, vestigingsvergunning, administratieve lasten


1.    Wij attenderen u op het feit dat geen correcte aankondiging heeft plaatsgevonden;

2.    Wij adviseren u het ARW 2005 toe te passen in plaats van het UAR 2001;

3.    Wij protesteren tegen de beperkte toegang tot het bestek;

4.    Wij constateren dat de eis inzake referentiewerken disproportioneel en onduidelijk is;

5.    Wij vermoeden dat de omzeteis te hoog is en vragen u dit te verifiëren;

6.    Wij merken op dat de eis inzake referentiewerken verduidelijking behoeft;

7.    Wij tekenen aan dat de vestigingsvergunning niet meer bestaat;

8.    Wij vragen u de administratieve lasten te beperken door te werken met een eigen verklaring.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf