Gemeente Oldambt

Cultuurhuis
 
Code:   2011-045
Datum Actie:   01-08-2011
Aanbestedingsdatum:   06-09-2011
Trefwoorden:   Aankondiging, ARW 2005, algemene inkoopvoorwaarden, beperkingen combinatievorming, bewijsstukken selectie, bereidheidverklaring bankgarantie, toetsing marktanalysebureau, referentieprojecten, gunningscriteria, social return


1.      Wij willen u voorstellen de uiterste datums voor het stellen van vragen en het
      inleveren van de aanmeldingen een week op te schuiven.

2.      Wij merken op dat de eisen aan inschrijvers in de aankondiging behoren te
      staan.

3.      Wij verzoeken u alsnog het ARW 2005 van toepassing te verklaren.

4.      Wij signaleren dat de algemene voorwaarden, waaraan de gegadigden zich
      dienen te conformeren, niet in de selectieleidraad is opgenomen.

5.      Wij raden u aan geen belemmeringen aan combinatievorming op te leggen.

6.      Wij zien graag dat u BrigID toepast voor de verstrekking van bewijsstukken.

7.      Wij verzoeken u een traditionele bankverklaring te vragen in plaats van de dure
      bereidheid verklaring tot verstrekking van een bankgarantie.

8.      Wij stellen het eventuele raadplegen van een marktanalysebureau ter discussie.

9.      Wij tekenen aan dat uw selectiecriteria inzake referentiewerken problemen
      oproept.

10.  Wij vragen u nu reeds informatie te geven over uw gunningscriteria.

11.  Wij menen dat een sociale paragraaf passend is gelet op het voorwerp van de
      opdracht.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf