Gemeente Bloememdaal

Baggerwerk 2011-2012
 
Code:   2011-047
Datum Actie:   11-08-2011
Aanbestedingsdatum:   08-09-2011
Trefwoorden:   Aankondiging, uitvoeringstermijn, referentiewerken, onderaanneming, aanbesteding


1.      Wij adviseren u de aankondiging alsnog te voorzien van de vereiste informaties.

2.      Wij signaleren dat het werk al moet aanvangen voordat de aanbesteding is
      gehouden.

3.      Wij vragen u de periode voor referentiewerken te stellen op de voorgeschreven
      vijf jaar.

4.      Wij verzoeken u het maximum van 50% onderaanneming in te trekken.

5.      Wij willen u aanraden een transparant protocol te voeren voor de aanbesteding.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf