Waterschap Scheldestromen

Veerse Meer
 
Code:   2011-053
Datum Actie:   17-08-2011
Aanbestedingsdatum:   31-08-2011
Trefwoorden:   Startdatum opdracht, aanleveren bescheiden, verstrekken inschrijfbiljet en inschrijfstaat door de laagste inschrijver, indienen varianten, ervaringseis(en)


1.      Wij constateren dat de door u opgegeven startdatum afwijkt van de regelgeving.

2.      Wij tekenen bezwaar aan tegen het vroege inleveren van allerlei documenten.

3.      Wij merken op dat onduidelijk is wanneer welke stukken moeten worden
      ingediend.

4.      Wij menen dat het riskant is pas na de aanbesteding prijsdocumenten op te
      vragen.

5.      Wij wijzen u op tegenstrijdige bepalingen inzake het indienen van varianten.

6.      Wij vragen of het klopt dat u geen referentiewerken verlangt.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf