Gemeente Zundert

Drukriool Laarse Heide
 
Code:   2011-055
Datum Actie:   18-08-2011
Aanbestedingsdatum:   13-09-2011
Trefwoorden:   Opdracht, partiële gunning, eis referentiewerken, aanpassing artikel 01.01.04 Standaard RAW-bepalingen


1.      Wij vragen u (voortaan) hoeveelheden op te nemen in uw aankondiging.

2.      Wij merken op dat partiële gunning niet mogelijk is en verzoeken u het
      dienaangaande voorbehoud te verduidelijken of op een andere wijze vorm te
      geven.

3.      Wij verzoeken afzonderlijke referenties te vragen voor de verlangde
      competenties.

4.      Wij merken op dat de toepassing van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW-
      bepalingen in strijd is met artikel 2.26.1 van het ARW 2005.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf