Recreatieschap Rottemeren

Beplanting Bleiswijkse Zoom
 
Code:   2011-056
Datum Actie:   18-08-2011
Aanbestedingsdatum:   12-09-2011
Trefwoorden:   Startdatum opdracht, omzeteis, eis referentiewerken, beroep op draagkracht


1.      Wij vragen u de startdatum en de gestanddoeningstermijn aan te passen.

2.      Wij zien graag bevestigd dat cultuurtechnische werken worden gerekend tot de
      omzet aan werken in de GWW sector.

3.      Wij verzoeken u de eis inzake referentiewerken op meerdere onderdelen aan te
      passen.

4.      Wij verlangen intrekking van de 50% eis bij een beroep op de omzet van
      derden.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf