Gemeente Venlo

Geluidswerende maatregelen fase 1: Eindhovenseweg-Mulkenshofweg
 
Code:   2011-063
Datum Actie:   28-10-2011
Aanbestedingsdatum:   28-11-2011
Trefwoorden:   Eisen aan combinaties, eis referentiewerken, tijdsbepaling/vergunningen


1.      wij vragen u de belemmerende bepalingen inzake combinatievorming te
      schrappen;

2.      wij verzoeken u de eisen inzake referentiewerken te verduidelijken;

3.      wij uiten onze zorg over het aantal bedrijven dat aan de gestelde eisen kan
      voldoen;

4.      wij stellen dat het onbekend zijn met het tijdstip van vergunningverlening effect
      kan hebben op de prijsvorming;

5.      wij geven u in overweging de snellere oplevering op te nemen als
      gunningscriterium;

6.      wij doen u de suggestie de aannemer een ruime voorbereidingstijd te geven
      tussen het tijdstip van gunnen en de feitelijke aanvang van de werkzaamheden.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf