Gemeente Zoetermeer

Zorrobusbaan Rokkeveen
 
Code:   2011-067
Datum Actie:   18-11-2011
Aanbestedingsdatum:   01-12-2011
Trefwoorden:   Aantal referentiewerken, aanvangsdatum opdracht, indienen inschrijving, verkeersmaatregelen en omleidingen


Tot slot resumeren wij onze vragen en opmerkingen:

1.      Wij tekenen bezwaar aan tegen de disproportionele eis van vijf
       referentiewerken.

2.      Wij vragen u te verifiëren of de gevraagde hoeveelheid asfalt past bij de
      opdracht.

3.      Wij wijzen u op tegenstrijdige informatie over de uitvoeringstermijn.

4.      Wij menen dat het gebruik van de aanbestedingsbus onnodige kosten oproept,
      tenzij inschrijvers de aanbesteding mogen bijwonen.

5.      Wij achten het wenselijk dat u meer sturing geeft aan de verkeersmaatregelen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf