Gemeente Arnhem

Wijkonderhoud 2012-2014
 
Code:   2011-069
Datum Actie:   21-11-2011
Aanbestedingsdatum:   13-12-2011
Trefwoorden:   Maximaal twee percelen, omzeteisen, aanbesteding, social return on investment


1.      wij verzoeken u het maximum van twee inschrijvingen per inschrijver om te
      zetten in een maximum van twee gunningen per inschrijver;

2.      wij vragen u de omzeteisen te ijken aan de 150%-norm van de Gids
      Proportionaliteit;

3.      wij zijn verbaasd dat inschrijvers verplicht worden hun stukken bij de receptie af
      te geven;

4.      wij bepleiten een beloningsysteem voor de paragraaf social return on
      investment.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf