Gemeente Rhenen

BBB De Opslag te Elst
 
Code:   2012-001
Datum Actie:   21-12-2011
Aanbestedingsdatum:   08-02-2012
Trefwoorden:   Eis referentiewerken, omzeteis


1.      Wij zien graag dat u de eis inzake referentiewerken toetst aan de bovenvermelde
       uitgangspunten en de eis zo nodig verlaagt tot 60% van de geraamde waarde.

2.      Indien mocht blijken dat de eis inzake referentiewerken inderdaad te hoog is, dan vragen
      wij u ook te kijken naar de omzeteis.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf