Provincie Groningen

Raambestek onderhoud bomen
 
Code:   2012-005
Datum Actie:   02-01-2012
Aanbestedingsdatum:   30-01-2012
Trefwoorden:   Vooraankondiging, aanmelding, certificering, omzeteis, is selectie wel nodig?


1.      Wij signaleren dat de aankondiging van de procedure nog niet heeft plaatsgevonden;

2.      Wij merken op dat de aanmeldingsdocumenten te summier van inhoud zijn;

3.      Wij wijzen u op de Europese voorschriften inzake gelijkwaardige certificaten;

4.      Wij verzoeken u de twee omzeteisen te verifiëren en zo nodig aan te passen;

5.      Wij geven u in overweging de procedure om te zetten in een openbare aanbesteding.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf