Waterschap Hunze en Aa's

Baggeren Ruiten A kanaal
 
Code:   2012-021
Datum Actie:   18-01-2012
Aanbestedingsdatum:   21-02-2012
Trefwoorden:   Aanvangsdatum opdracht, omzeteis, eis referentiewerk, eisen aan combinaties, lidmaatschap onderlinge vrijwaringsorganisatie


1.      Wij signaleren dat uw startdatum te kort op de dag van aanbesteding staat;

2.      Wij wijzen u op een tegenstrijdigheid in de omzeteis(en) en de eis
      referentiewerk;

3.      Wij adviseren u een tevredenheidsverklaring voor het referentiewerk te vragen
      en niet een proces-verbaal van oplevering;

4.      Wij wijzen u op het ontbreken van een lijst 2a tot en met 2f;

5.      Wij menen dat een verbod op combinaties tussen moeders en dochters
      onnodig is;

6.      Wij merken op de dat onderlinge vrijwaringsorganisaties niet meer bestaan.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf