Gemeente Amsterdam

Coronelbuurt herinrichting en rioleringswerkzaamheden
 
Code:   2012-023
Datum Actie:   23-01-2012
Aanbestedingsdatum:   15-02-2012
Trefwoorden:   Beoordeling inschrijfstaat, frictie termijnen,


Tot slot resumeren wij onze vragen en opmerkingen:

1.    wij adviseren u de toepassing van artikel 01.01.04 Standaard RAW-Bepalingen te relateren
     aan het gestelde in artikel 2.26.1 van het ARW 2005;

2.    wij vragen u de gestanddoeningstermijn te verkorten en adviseren u de uitvoeringstermijn in
     werkbare dagen te stellen.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf