Haven Amsterdam

Mercuriushaven fendering
 
Code:   2012-030
Datum Actie:   30-01-2012
Aanbestedingsdatum:   16-02-2012
Trefwoorden:   Omzeteis, referentiewerken, vestigingsvergunning, verzwaarde eisen aan combinatievorming, eis tenminste 30% van het werk zelf uitvoeren


1.      Wij vragen u een meer algemene omzeteis te stellen;

2.      Wij wijzen u op een mogelijke tegenstrijdigheid in uw teksten inzake
      referentiewerken;

3.      Wij vragen u de eis inzake de niet meer bestaande vestigingsvergunning door
      te halen;

4.     Wij verlangen dat u de verzwaarde eisen aan combinaties intrekt.

5.      Wij adviseren u de eis 30% van het werk zelf uitvoeren te schrappen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf