Gemeente Elburg

R\NV gesloten verhardingen
 
Code:   2012-034
Datum Actie:   02-02-2012
Aanbestedingsdatum:   14-03-2012
Trefwoorden:   ARW 2005, clusteren,


1.      Wij stellen dat het uitsluiten van het recht om een beroep te doen op de
      bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen waarschijnlijk
      onrechtmatig is.

2.      Wij tekenen aan dat de periode voor referentiewerken volgens het ARW 2005
      vijf jaar behoort te bedragen.

3.      Wij merken op dat het stellen van verzwaarde eisen aan combinaties niet in lijn
      is met de bestaande opvattingen over proportionaliteit.

4.      Wij uiten onze twijfels over de doelmatigheid van de door u gekozen vorm van
      de opdracht.

5.      Wij bepleiten het invoeren van percelen op gemeenteniveau.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf