Gemeente Noordwijk

RAW maaibestek
 
Code:   2012-046
Datum Actie:   15-02-2012
Aanbestedingsdatum:   09-03-2012
Trefwoorden:   Procedure/termijn, aankondiging, gunning, inschrijving/aanbesteding, strijdigheid met het ARW 2005, eisen aan inschrijvers


1.      Wij vernemen graag of dit een Europese of nationale aanbesteding betreft.

2.      Wij constateren dat de gevoerde termijn te kort is voor een Europese procedure.

3.      Wij merken op dat uw aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften.

4.      Wij adviseren u de startdatum aan te passen.

5.      Wij informeren naar de voorschriften voor het indienen van inschrijvingen.

6.      Wij ontraden u af te wijken van het ARW 2005, zeker bij Europese
       aanbestedingen.

7.      Wij signaleren dat u geen eisen heeft gesteld aan draagkracht en
      referentiewerken.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf