Waterschap Hollandse Delta

Gewoon onderhoud regio Hoeksche Waard 2012
 
Code:   2012-047
Datum Actie:   15-02-2012
Aanbestedingsdatum:   07-03-2012
Trefwoorden:   Datum aanbesteding, termijn voor ontvangst en opening inschrijvingen


Tot slot resumeren wij onze vragen en opmerkingen:

1.       Wij signaleren dat de termijn tussen aankondiging en aanbesteding te kort is en
      daarom de aanbesteding dient te worden verplaatst;

2.       Wij adviseren u om de inschrijvingen aansluitend op het passeren van de uiterste
      termijn te openen en te registreren .

 

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf