Gemeente Hellevoetsluis

Groen- en reinigingsbestekken
 
Code:   2012-050
Datum Actie:   21-02-2012
Aanbestedingsdatum:   14-02-2012
Trefwoorden:   zie brief


1.      Bij een routinecontrole is ons gebleken dat voor de aanbesteding van dit werk uitsluitend
     een vooraankondiging is verzonden en niet de formeel vereiste aankondiging.

2.      Daarnaast geven wij u in overweging de niet-openbare procedure om te zetten in een
      openbare procedure.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf