Provincie Gelderland

Reconstructie en onderhoud N303
 
Code:   2012-058
Datum Actie:   02-03-2012
Aanbestedingsdatum:   29-03-2012
Trefwoorden:   Publicaties van de aankondiging, referentiewerken


Tot slot resumeren wij onze vragen en opmerkingen:

1.       wij verzoeken u nogmaals voortaan de publicatievoorschriften in acht te nemen;

2.       wij tekenen bezwaar aan tegen het hanteren van een percentage van de
       aanneemsom in de eis inzake referentiewerken.

 

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf