Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Renovatie dakbedekking sporthal De Pijp
 
Code:   2012-060
Datum Actie:   08-03-2012
Aanbestedingsdatum:   27-04-2012
Trefwoorden:   Eis referentiewerken, bereidheidverklaring bankgarantie, termijn van gestanddoening, gunning op laagste prijs


1.      Wij vragen u de eis inzake referentiewerken te rectificeren.

2.      Wij verzoeken u alleen een bereidheidverklaring van de bank op te vragen bij
      degene die voor gunning in aanmerking komt.

3.      Wij attenderen u op de frictie tussen startdatum en termijn van gestanddoening.

4.      Wij zouden graag zien dat u inschrijvers ruimte geeft om toegevoegde waarde
      te bieden.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf