Gemeente Leeuwarden

Onderhoudsbestek riolering (omop)
 
Code:   2012-069
Datum Actie:   27-03-2012
Aanbestedingsdatum:   18-03-2012
Trefwoorden:   Aankondiging, termijn voor ontvangst van inschrijvingen, looptijd overeenkomst, omvang opdracht onvoldoende bepaald, FSC-certificatie, verslaglegging aanbesteding


1.      Wij signaleren dat u een werk als dienst heeft aangekondigd.

2.      Wij constateren dat de termijn voor de ontvangst van inschrijvingen te kort is.

3.      Wij merken op dat de looptijd van het contract onjuist in de aankondiging is
      opgenomen.

4.      Wij tekenen aan dat de omvang van de opdracht onvoldoende is vastgelegd.

5.      Wij maken bezwaar tegen het eisen van een FSC-certificaat van de inschrijver.

6.      Wij adviseren u toe te staan dat inschrijvers de aanbesteding bijwonen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf