Gemeente Ouderkerk

Inrichting Havenfront
 
Code:   2012-074
Datum Actie:   17-04-2012
Aanbestedingsdatum:   21-05-2012
Trefwoorden:   Omzeteis, gunning, eis referentiewerken, eisen aan combinaties


1.      Wij verzoeken u te bezien of een lagere omzeteis kan/dient te worden gesteld;

2.      Wij merken op dat de mogelijke gunning van een perceel met zich meebrengt
      dat bedrijven op dat ene perceel moeten kunnen inschrijven en dat specifieke
     eisen voor dat ene perceel moeten worden gesteld;

3.      Wij vragen u de termijn voor referentiewerken op vijf jaar te stellen;

4.      Wij signaleren dat verschillende teksten zijn gebruikt voor de eis inzake
      referentiewerken;

5.      Wij verzoeken u de verzwaarde eisen aan combinaties te schrappen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf