Gemeente Rijswijk

Raamovereenkomst Bouw- en woonrijpmaken
 
Code:   2012-078
Datum Actie:   19-04-2012
Aanbestedingsdatum:   02-05-2012
Trefwoorden:   Omzeteis, eisen referentiewerken, keuze niet-openbare procedure


1.      Wij vragen u de omzeteis te toetsen aan de beschreven vuistregels van
      proportionaliteit.

2.      Wij verzoeken u de verzwaarde omzeteis aan combinaties door te halen.

3.      Wij informeren naar de achtergronden van de gestelde eisen aan
      referentiewerken.

4.      Wij geven u in overweging om de procedure om te zetten in een openbare
      aanbesteding.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf