Waterschap Scheldestromen

Asfaltreparaties op openbare wegen
 
Code:   2012-079
Datum Actie:   20-04-2012
Aanbestedingsdatum:   09-05-2012
Trefwoorden:   Publicatie van de aankondiging, verzwaarde eisen combinatie, beoordeling inschrijfstaat


Tot slot resumeren wij onze vragen en opmerkingen: 

1. wij verzoeken u voortaan de publicatievoorschriften in acht te nemen;

2. Wij tekenen aan dat het stellen van verzwaarde eisen aan combinaties onjuist is;

3. Wij adviseren u de toepassing van artikel 01.01.04 Standaard RAW- Bepalingen te relateren
    aan het gestelde in artikel 2.26.1 van het ARW 2005.

 

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf