Gemeente Waalwijk

Open posten bestek
 
Code:   2012-082
Datum Actie:   24-04-2012
Aanbestedingsdatum:   07-05-2012
Trefwoorden:   Aanvangsdatum, Alcatel-termijn, gestanddoeningstermijn, fictieve correctie, eenheidsprijzen werkzaamheden buiten de normale dagelijkse werktijd


1.      Wij verzoeken u de startdatum en gestanddoeningstermijn aan te passen.

2.      Wij stellen dat het (doen) aanpassen van onaanvaardbare prijzen niet is
       toegestaan.

3.      Wij verlangen dat u de toeslagen voor werkzaamheden buiten normale
       dagelijkse werktijd aanpast aan de percentages die hierover in de CAO zijn
       vastgelegd.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf