Gemeente Apeldoorn

Park berg en bos fase 3
 
Code:   2012-089
Datum Actie:   02-05-2012
Aanbestedingsdatum:   03-07-2012
Trefwoorden:   Aankondiging, eis referentiewerken, plan van aanpak, verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving, algemene inkoopvoorwaarden


1.      Wij vragen u voortaan correcte aanbestedingen op te maken;

2.      Wij verzoeken u voor de banken een separate eis van referentiewerken te
      stellen.

3.      Wij ontraden u een plan van aanpak te vragen voor zowel de selectie als de
      gunning.

4.      Wij merken op dat de selectiecriteria inhoudelijk niet voldoende zijn beschreven.

5.      Wij stellen dat de bestuurdersverklaring toeziet op de inschrijving en niet de
      aanmelding.

6.      Wij vragen u de algemene inkoopvoorwaarden te verwerken in het bestek.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf
Volledige tekst van de actie.pdf