Dienst Landelijk Gebied Regio Oost

Herinrichting Olde Maten en Veerslootlanden
 
Code:   2012-092
Datum Actie:   07-05-2012
Aanbestedingsdatum:   15-06-2012
Trefwoorden:   Eis 11,12,13: referentiewerken, eis 8: bijzondere vergunning, eis 15: groenkeur, gestanddoeningstermijn, opening van inschrijvingen


1.      Wij maken bezwaar tegen de eis dat tenminste 60% van het grondwerk van de
      drie gevraagde referentiewerken moet zijn uitgevoerd met eigen personeel;

2.      Wij informeren naar de bijzondere vergunningen die al dan niet voor dit werk
      vereist zijn;

3.      Wij verzoeken u te bevestigen dat u naast Groenkeur ook gelijkwaardige
      kwaliteitssystemen uit andere Europese landen toestaat;

4.      Wij verzoeken u de termijn van gestanddoening terug te brengen naar 45 dagen;

5.      Wij vragen waarom de inschrijvingen pas drie dagen na de sluiting van de
      termijn voor het indienen van inschrijvingen worden geopend

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf