Provincie Zuid-Holland

Project oeverreconstructies Merwedekanaal
 
Code:   2012-093
Datum Actie:   08-05-2012
Aanbestedingsdatum:   30-05-2012
Trefwoorden:   Optionele delen, post herstart uitvoering, eisen aan inschrijvers, termijn van gestanddoening, toetsing verrekenprijzen


1.      Wij adviseren u te gunnen op de laagste prijs van de onderdelen die u kunt 
       pdragen;

2.      Wij menen dat een post herstart uitvoering niet thuishoort in de inschrijving;

3.      Wij verzoeken u de omzeteis te herzien;

4.      Wij vragen u een gestanddoeningstermijn te hanteren die aansluit op de
      startdatum;

5.      Wij wijzen u op het verbod op onderhandelen over prijzen.

 



De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf