Provincie Overijssel

Geleidewerken Zwartewaterbrug
 
Code:   2012-099
Datum Actie:   09-05-2012
Aanbestedingsdatum:   11-04-2012
Trefwoorden:   Omzeteis


Wij vragen u de omzeteis te ontdoen van het mededingingsbeperkende aspect dat deze betrekking moet hebben op soortgelijke werken. Of de omzeteis zodanig te verduidelijken dat daaruit blijkt dat u met soortgelijke werken iets anders bedoelt dan alleen maar het vervangen van geleidewerken.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf