Provincie Utrecht

N421 Houten
 
Code:   2012-111
Datum Actie:   14-06-2012
Aanbestedingsdatum:   26-06-2012
Trefwoorden:   Referentiewerk kunstwerk van beton over een Rijksweg, referentiewerken uit de laatste drie jaar


1.      Naar onze opvatting vraagt de bouw van een kunstwerk over een rijksweg geen zodanig
      wezenlijk andere competenties dat de aanleg van een kunstwerk over een provinciale weg
      niet als passende referentie beschouwd kan worden.

2.      Het voorschrijven van drie jaar ten aanzien van referentiewerken zien wij dan ook als een
     disproportionele eis.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf