Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Vondelpark 4
 
Code:   2012-115
Datum Actie:   02-07-2012
Aanbestedingsdatum:   17-07-2012
Trefwoorden:   Aanbestedingsbeleid Gemeente Amsterdam, opening van de inschrijvingen, bereidheidverklaring tot het verstrekken van een bankgarantie, schouw


1.      Wij signaleren dat het ARW 2005 niet van toepassing is verklaard;

2.      Wij vragen u de gunningscriteria in lijn te brengen met het gemeentelijk beleid;

3.      Wij wijzen u op tegenstrijdigheden ten aanzien van de inschrijving en de
      opening van de inschrijvingen;

4.      Wij verzoeken u de bereidheidverklaring tot het verstrekken van een
      bankgarantie alleen te verlangen van de inschrijver die in aanmerking komt voor
      de gunning;

5.      Wij vragen u alsnog vraag 21 te (doen) beantwoorden.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf