SBNS

Zutphen
 
Code:   2012-119
Datum Actie:   09-07-2012
Aanbestedingsdatum:   19-07-2012
Trefwoorden:   Aanbestedingsreglement, geschillenbeslechting, termijn van gestanddoening, eis aantoonbare ervaring, omzeteis, aanbesteding


1.      Wij vragen u aan te geven welk aanbestedingsreglement van toepassing is.

2.      Wij vragen u aan te geven aan wie u de geschillenbeslechting inzake de
      gunning opdraagt.

3.      Wij vragen u de tegenstrijdigheid tussen de startdatum en de
      gestanddoeningstermijn weg te nemen.

4.      Wij vragen u (voortaan) niet meer dan drie referentiewerken te verlangen.

5.      Wij vragen u (voortaan) referentiewerken uit de laatste vijf jaar te verlangen.

6.      Wij vragen u (voortaan) de omzeteis in meer algemene termen te stellen.

7.      Wij verzoeken u nadere mededeling te doen over de wijze waarop de opening
      van de ontvangen inschrijvingen zal worden vormgegeven.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf