Gemeente Laarbeek

Rioolgemaal Muzenlaan
 
Code:   2012-127
Datum Actie:   30-07-2012
Aanbestedingsdatum:   15-08-2012
Trefwoorden:   Referentiewerken, omzeteis, tijdsbepaling, aanbesteding, verkeersmaatregelen


1.      Wij merken op dat de gevraagde referentiewerken niet goed aansluiten op het
       hoofddeel  van de opdracht.

2.      Wij verzoeken u de omzeteis te verifiëren (en aan te passen).

3.      Wij wijzen u op tegenstrijdige voorschriften inzake de uitvoeringstermijn.

4.      Wij vragen u waar en hoe de inschrijvingen moeten worden ingediend.

5.      Wij stellen dat aannemers niet bevoegd zijn verkeersmaatregelen te treffen op
      de wijze die u in het bestek voorschrijft.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf