Gemeente Leiden

Ontsluiting Bio Science Park
 
Code:   2012-130
Datum Actie:   02-08-2012
Aanbestedingsdatum:   24-08-2012
Trefwoorden:   Concurrentiegerichte dialoog, methode van selecteren,politiek draagvlak/inschrijvingskosten, tendervergoeding, bereidheidverklaring bankgarantie


1.      Wij stellen uw keuze voor de concurrentiegerichte dialoog ter discussie;

2.      Wij maken bezwaar tegen uw methode van selecteren;

3.      Wij wijzen u op het rechtszekerheidsbeginsel als uitgangspunt voor zorgvuldig
      bestuur;

4.      Wij vragen u de hoogte van de tendervergoeding mee te delen;

5.      Wij verzoeken u de bereidheidverklaring bankgarantie te schrappen of te
      vervangen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf