Waterschap Rivierenland

Onderhoud IBA's
 
Code:   2012-132
Datum Actie:   03-08-2012
Aanbestedingsdatum:   27-08-2012
Trefwoorden:   Eis referentiewerken, gunningscriteria


Wij vragen u het tijdvak voor referentiewerken te stellen op drie jaar en de gunningscriteria meer transparant te beschrijven.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf