Gemeente Venlo

Renovatie Vijfhofschool
 
Code:   2012-135
Datum Actie:   06-08-2012
Aanbestedingsdatum:   16-08-2012
Trefwoorden:   Aankondiging, inschrijfbiljet, gestanddoeningstermijn, gunning, omzeteis


1.      Wij constateren dat de aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften;

2.      Wij signaleren dat het inschrijfbiljet niet conform het voorgeschreven model G is;

3.      Wij adviseren u de gestanddoeningstermijn terug te brengen naar 45 dagen;

4.      Wij maken bezwaar tegen het uitsturen van een voornemen tot gunnen op een
       tijdstip dat nog niet bekend is of de winnende partij voldoet aan alle gestelde
       eisen;

5.      Wij vermoeden dat de omzeteis onredelijk hoog is en vragen u deze aan te
      passen.

 



De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf