Gemeente Ferweradiel

Haven en camping Burdaard
 
Code:   2012-145
Datum Actie:   13-08-2012
Aanbestedingsdatum:   07-09-2012
Trefwoorden:   Methode van selecteren, methode van aanbesteden, omzeteis, bankgarantie


1.      Wij vragen u nadere opgave te doen van de spelregels inzake de selectie van
      gegadigden;

2.      Wij geven u in overweging de aanbesteding om te zetten naar een onderhandse
       procedure;

3.      Wij verlangen dat de omzeteis tenminste wordt gehalveerd;

4.      Wij verzoeken u de bankgarantie op maximaal 5% te stellen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf