Gemeente Barendrecht

Groenbestekken
 
Code:   2012-150
Datum Actie:   14-08-2012
Aanbestedingsdatum:   12-09-2012
Trefwoorden:   Aankondiging, referentiewerken, omzeteis, eisen aan combinaties


1.      Wij verzoeken u voortaan volledige aankondigingen te publiceren;

2.      Wij zien graag dat u de eis inzake referentiewerken meer transparant formuleert;

3.      Wij vragen u de omzeteis in een bedrag uit te drukken tot hooguit 150% van de
      geraamde waarde van de opdracht;

4.      Wij dringen aan op het schrappen van de eis dat een deelnemer in een
      combinatie moet voldoen aan alle eisen die aan een zelfstandige inschrijver
      worden gesteld.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf