Haven Amsterdam

Mainhavenweg
 
Code:   2012-158
Datum Actie:   22-08-2012
Aanbestedingsdatum:   20-09-2012
Trefwoorden:   Omzeteis, referentiewerken, vestigingsvergunning, eis tenminste 30% van het werk zelf uitvoeren,


1.      Wij vragen u een meer algemene omzeteis te stellen;

2.      Wij verzoeken u de eis inzake referentiewerken aan te passen;

3.      Wij wijzen u op een tegenstrijdigheid in uw teksten inzake referentiewerken;

4.      Wij vragen u de eis inzake de niet meer bestaande vestigingsvergunning door
      te halen;

5.      Wij adviseren u de eis 30% van het werk zelf uitvoeren te schrappen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf