Staatsbosbeheer Regio West

Fietspad Eierlandse duinen
 
Code:   2012-159
Datum Actie:   23-08-2012
Aanbestedingsdatum:   01-10-2012
Trefwoorden:   Aanbesteding is niet correct aangekondigd, variant inschrijvingen, eisen aan inschrijvers, voorlopig plan van aanpak, aanvangsdatum, zekerheidsstelling


1.      Wij signaleren dat de opdracht nog niet c.q. niet correct is aangekondigd.

2.      Wij merken op dat het toestaan van variant inschrijvingen enige verduidelijking
      behoeft.

3.      Wij vragen u of het ontbreken van een eis inzake een referentiewerk een
      bewuste keuze is.

4.      Wij verzoeken u de bepaling inzake het voorlopig plan van aanpak te schrappen.

5.      Wij constateren dat de aanvangsdatum te kort na de dag van aanbesteding is
      geplaatst.

6.      Wij zien graag bevestigd dat onderaannemers geen bankgaranties hoeven te
     verstrekken.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf