Brabant Water NV

Deltaplan - Terreinleidingen
 
Code:   2012-161
Datum Actie:   23-08-2012
Aanbestedingsdatum:   21-09-2012
Trefwoorden:   zie brief


1.      Wij vragen u de niet-openbare procedure om te zetten in een openbare
      procedure.

2.      Wij verzoeken u te werken met eigen verklaringen en met name de
      bereidheidverklaring van de bank tot verstrekking van een bankgarantie
      uitsluitend te vragen van de partij met de laagste geldige inschrijving.

3.      Wij tekenen bezwaar aan tegen het gebruik van rapporten van bureaus als
      Graydon en Dun & Bradstreet. Indien u deze eis handhaaft vragen wij u dit
      rapport alleen te doen indienen door degene die op basis van zijn prijs voor de
      opdracht in aanmerking komt.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf