Gemeente Veenendaal

Bouw Ontmoetingshuis
 
Code:   2012-169
Datum Actie:   02-10-2012
Aanbestedingsdatum:   12-11-2012
Trefwoorden:   Omzeteis en eis referentiewerken, Effect van puntenmatrix, administratieve lasten


1.      Wij verzoeken u de omzeteis en de omvang van referentiewerken te verlagen.

2.      Wij vragen u de scope voor referentiewerken te verbreden.

3.      Wij stellen dat het beschikken over een tevredenheidsverklaring een
      voorwaarde moet zijn.

4.      Wij geven u in overweging twee gegadigden via loting te selecteren.

5.      Wij maken bezwaar tegen de bankgarantie van 10%, het toepassen van
      Graydon-criteria en het vragen van een bereidheidverklaring van de bank in de
      selectiefase.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf