Bouwheerschap

Nieuwbouw scholen Hilfertsheem en Da Costa te Hilversum
 
Code:   2012-176
Datum Actie:   11-10-2012
Aanbestedingsdatum:   29-10-2012
Trefwoorden:   zie brief


De aankondiging voldoet niet aan de publicatievoorschriften. Wij adviseren u de ontbrekende informaties alsnog toe te voegen.

Aangezien dit een Europese aanbesteding is adviseren wij u op te nemen dat vergelijkbare certificaten zijn toegestaan

Omzeteisen mogen ten hoogste een periode van drie jaar beslaan. Wij vragen u deze eis in lijn te brengen met de Europese regelgeving

Wij vermoeden dat bij het vaststellen van de omzeteis geen of onvoldoende rekening is gehouden met de looptijd van 26 maanden. Ervan uitgaande dat uw project in de hoogste graad van complexiteit valt en om die reden een omzeteis van 300% gevraagd zou mogen worden, impliceert dat een opdrachtwaarde van ten minste 6,7 miljoen euro op jaarbasis c.q. minimaal 14, 5 miljoen voor het gehele project. Wij vragen u de eis inzake omzet opnieuw te bezien en wijzen u daarbij op de mogelijkheden die de wet WIRA partijen biedt als achteraf blijkt dat een te hoge omzeteis is gesteld.

Voor verdere vragen zie brief.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf