Gemeente Tubbergen

BBB Reutummerweg
 
Code:   2012-177
Datum Actie:   23-10-2012
Aanbestedingsdatum:   22-11-2012
Trefwoorden:   Eis vergelijkbare werken, eis referentiewerken voor combinaties, bestemmingsplan,onderaanneming, vergoeding minderwerk


1.      Wij verzoeken u de eis vergelijkbare werken te verduidelijken;

2.      Wij vragen u de verzwaarde eisen aan combinaties in te trekken;

3.      Indien u de eisen aan combinaties handhaaft, verzoeken wij u deze te
      verduidelijken;

4.      Wij vragen u de procedure te staken of te verdagen als niet genoeg zekerheid
      bestaat over de tijdige verkrijging van de vergunning;

5.      Wij adviseren u paragraaf 1.08 van het bestek te actualiseren;

6.      Wij vragen u het niet van toepassing verklaren van paragraaf 35 lid 5 van de
      UAV 1989 te heroverwegen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf